Syfte

Reträtt och mötesplats
Målet (och medlet) med Hopp & Motstånd är att bygga upp en årlig reträtt och mötesplats för utbyte av erfarenheter, färdigheter och kunskaper mellan organisationer kring träning, civilkurage och ickevåld. Och att utmana varandra med nya idéer! Det öppnar upp många fler möjligheter för att stödja varandra och verkligen förändra våra samhällen.

1+1+1+1+1 blir 100!
Erfarenheterna från tidigare Hopp & Motstånd där bl a djurrättsaktivister, fristadsgrupper för flyktingar och plogbillsgrupper deltagit är att 1+1+1+1+1 blir 100! Ensam blir en organisation inte så stark. Ganska mycket av det mer kreativa och performativa ickevåldsarbete och civila olydnad som utförts i Europa sedan åttiotalet har nån koppling till Hopp & Motstånd.

Kontakt och anmälan

076-2540833

hoppochmotstand@gmail.com