Kurser

KURSPASS 1 LÖRDAG 8/7-TISDAG 11/7

Ickevåldsträning med Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå

Kerstin Bergeå är ordförande i Svenska Freds och Skiljedomstolsföreningen. Kerstin har under många år verkat som ickevåldstränare och arbetat som koordinator för ickevåldsträning. Hon har också arbetat i Tanzania och som fredsobservatör.

Tränare: Kerstin Bergeå

Civil olydnad – för klimat och solidaritet

Vi övar konstruktiv civil olydnad utan protest och nej-sägande. Fokus är civil olydnad för klimat, fred och solidaritet. Hur används civil olydnad för att ersätta och tränga undan krig, förtryck och klimatdestruktivitet? Hur bygger vi det samhälle vi vill leva med civil olydnad? Hur omvandlar civil olydnad gripande, förhör, rättegångar och fängelse till befrielse?

Vi övar på att performativt ingripa i våld, destruktivitet och förtryck utan att använda blockader och protester. Performativ är när det slutgiltiga målet förverkligas under aktionen. Kursen tar även upp metoder för feministiska mötestekniker, samt vardagliga metoder för att ingripa vid rasifiering, homofobi och sexism. Syftet är att performativt genomföra demokrati och jämlikhet istället för att reducera sig till hinder mot förtryck.

Träningen sker i formen av ett samarbete mellan de tre kurserna Civil olydnad, Lär dig leda övningar och Civilmotstånd vid krig.

Tränare: Frida Ekerlund, Per Herngren, Jens Molander och Samuel Grönvik Alvarez

Lär dig leda övningar i ickevåld och civil olydnad

Vi lär oss att tillsammans leda övningar i ickevåld, civilkurage, civil olydnad och feministiska mötestekniker. För att kunna välja denna kurs behöver man tidigare ha gått kurs på Hopp & Motstånd.

Övningarna kan handla om allt från samhällsomvandling, till att tränga bort krig och klimat destruktivitet, eller ingripa i vardagen vid härskartekniker, rasifiering, sexism och mobbning. Vi övar oss också på att lära ut feministiska mötestekniker.

Vi fokuserar på att med ickevåld kreativt och jämlikt leva det samhälle vi vill ha. Därför tränar vi oss på att träna andra i att performativt ingripa i våld och förtryck utan att ramla in i negativitet, utan blockader och protester. Performativ är när det slutgiltiga målet förverkligas under aktionen.

Träningen sker i formen av ett samarbete mellan de tre kurserna Civil olydnad, Lär dig leda övningar och Civilmotstånd vid krig.

Tränare: Frida Ekerlund, Per Herngren, Jens Molander och Samuel Grönvik Alvarez

Träna civilmotstånd vid krig

Vi övar konstruktivt civilmotstånd som tränger undan fiendskap. Hur används civilmotstånd för att ersätta och tränga undan krig, förtryck? Hur förverkligas fred mitt i ett krig? Hur bygger vi det samhälle vi vill leva under en ockupation eller odemokratisk regering? Hur producerar civilmotstånd befrielse och ickevåld under förtryck?

Vi övar på att performativt ingripa i våld, krig och förtryck utan att producera fiendskap styrkemätning. Performativ är när det slutgiltiga målet förverkligas under aktionen. Kursen tar även upp metoder för demokratiska mötestekniker under krig och diktatur, och deltagarna övar olika metoder för att ingripa vid våld och förtryck. Syftet är att performativt genomföra demokrati och jämlikhet istället för att reducera sig till hinder mot krig eller diktatur.

Träningen sker i formen av ett samarbete mellan de tre kurserna Civil olydnad, Lär dig leda övningar och Civilmotstånd vid krig.

Tränare: Frida Ekerlund, Per Herngren, Jens Molander och Samuel Grönvik Alvarez

Konflikthantering och medling

Vi tränar medling genom rollspel och Giraffspråket samt lägger till andra metoder för god konflikthantering och förebyggande av våld. Vi lägger den teoretiska grunden för god konflikthantering. Det handlar om definition av konflikt, orsaker till konflikter, deras upptrappning och möjligheter till nedtrappning och positiv utveckling. Kursdeltagarna inbjuds att fundera över en särskild konflikt från sina egna liv som vi sedan arbetar med. Syftet är att ge ökad kunskap och erfarenhet av god konflikthantering för att förebygga destruktiv utveckling av konflikter och ge verktyg för ändamålsenlig hantering som i sin tur bidrar till att skapa ett fredligare, mindre våldsamt samhälle.

Tränare: Karin Utas Carlsson och Karolina Colliander

KURSPASS 2 TISDAG 11/7 – ONSDAG 12/7

MINDFULNESS OCH ICKEVÅLD

Enligt Gandhi är ickevåld en spirituell träning. En daglig meditationspraktik var en central del i hans ickevåldsutövande.

Under träningen gör vi övningar i mind(heart)fulness och självmedkänsla. Vi övar på att uppmärksamma och ingripa i det förtryck som vi riktar mot oss själva och som vi ser omkring oss. Det är guidade övningar i att notera hur sensationer i kroppen, vad vi känner och tänker och att hålla det med omtanke. Meditation är inre nedrustning.

Tränare:  Emma Nordlund, Frida Löfqvist

TRÄNARNA

Karin Utas Carlsson

Karin har skrivit böcker om konflikthantering i skolan. Hon har dansk utbildning i medling och har gått kurser i dramapedagogik, Nonviolent Communication och Collaborative Proactive Solutions (CPS). Hor har inslag av dessa metoder i sin träning. Hon är också utbildad tränare i Vardagens Civilkurage och Klimatprata.

Hon är 2022 års mottagare av Folkets Fredspris från Fredsrörelsen på Orust.

Länk: klimatprata.se
Länk: vardagenscivilkurage.se

Emma Nordlund

Emma Nordlund praktiserar zenmeditation sedan många år. Hon har varit aktiv i Zen Peacemakers Sverige. Hon är psykolog som bland annat arbetar med mindfulness och föräldraskap och har deltagit i flera kurser i civil olydnad och ickevåld. Idén om att erbjuda denna träning kommer ur en dialog under tidigare Hopp och Motstånd kring vad mindfulness har gemensamt med att träna ickevåld och civil olydnad.

Frida Ekerlund

Frida Ekerlund, fil kand i fred- &
konfliktstudier och en MA i Global Studies med genusinriktning. Har arbetat med kvinnors och urfolks rättigheter i Latinamerika. De fem sista åren har hon utbildat nya tränare i konfliktingipande ur ett ickevåldsperspektiv. Projektledare för
klimatprata.se och metodutvecklare och utbildare i konstruktiva klimatsamtal och ekocivilkurage.

Länk: vardagenscivilkurage.se
Länk: klimatprata.se

Jens Molander

Jens Molander var med och grundade organisationen Vardagens civilkurage 2015. Har utbildat civilkuragetränare, lett ickevåldsträning och är medförfattare till boken ”Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage”. Jens har erfarenhet av att hålla träning för företag och organisationer. Studerar idag till psykolog. Vid sidan av studierna arbetar han som musiker, skådespelare och sjukhusclown.

Per Herngren

Per har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 och lett kurser i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. Han är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige och har gett ut ett tiotal böcker på flera språk. War Resisters International har valt ut honom som en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Länk: ickevald.net/perherngren

Kerstin Bergeå

Kerstin Bergeå har under många år verkat som ickevåldstränare och arbetat som koordinator för ickevåldsträning. Hon har också arbetat i Tanzania och som fredsobservatör.