Historia

Vår historia
Hopp & Motstånd skapades 1987 i Tyskland som en mötesplats för olika ickevåldsgrupper och organisationer som jobbar med ickevåldsträning, civilkurage eller civil olydnad. Det har hållits ett 40-tal Hopp & Motstånd i Sverige, England, Nederländerna och Tyskland. Just nu är organisatörerna bakom Hopp & Motstånd: Front mot slaveri, Svenska Freds Göteborg, Hopp i rörelse, Ickevåldskommuniteten Fikonträdet.

Kontakt och anmälan

076-2540833

hoppochmotstand@gmail.com